O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
ProInwent
O systemie
Zakres funkcjonalny
Metody inwentaryzacji
Wersje oprogramowania
Korzyści z wdrożenia
Rozwiązania branżowe
Kontakt z konsultantem
Zakup systemu

ISP S.A. -> Rozwiązania -> ProInwent -> Wersje systemu


Wersje systemu

Rozwiązanie dla małych, średnich i dużych organizacjiWychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Instytut Studiów Programistycznych S.A.
przygotował kilka wersji systemu ProInwent, tak aby każdy mógł wybrać wersję która najlepiej spełni jego oczekiwania.


System ProInwent w wersji Standard przeznaczony jest do obsługi przedsiębiorstw, których cały majątek skupia się w obrębie jednego oddziału – budynku. Tą wersję systemu cechuje łatwa i sprawna obsługa kluczowych funkcji oprogramowania oraz brak zaawansowanych narzędzi, które nie są przydatne dla niewielkich przedsiębiorstw.

System ProInwent Standard udostępnia następujące funkcje:

 • Obsługa jednego oddziału (budynku)
 • Proste zarządzanie lokalizacjami i pracownikami firmy
 • Uproszczona ewidencja środków trwałych
 • Podstawowa historia środka trwałego
 • Inwentaryzacja względem całego budynku lub lokalizacji
 • Predefiniowane szablony dokumentów oraz raportów
 • Predefiniowane szablony etykiet z kodami kreskowymi
 • Import / eksport danych
 • Prosty mechanizm przydzielania praw dostępu
 • Dziennik zdarzeń systemowych
   

System ProInwent w wersji Enterprise przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw, których majątek rozproszony jest pomiędzy wiele fizycznych lokalizacji – budynków. Tą wersję cechuje przede wszystkim wysoka elastyczność i bardzo duże możliwości konfiguracji systemu do potrzeb użytkowników. Wersja Enterprise posiada także zaawansowane narzędzia, dzięki którym system będzie spełniał oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

System ProInwent Enterprise udostępnia następujące funkcje:

 • Obsługa wielu oddziałów przedsiębiorstwa
 • Elastyczne zarządzanie strukturą organizacyjną
 • Pełna ewidencja środków trwałych
 • Amortyzacja środków trwałych
 • Generowanie wszystkich niezbędnych dokumentów
 • Definiowanie elementów składowych poszczególnych środków trwałych
 • Kompletowanie składników majątku w zestawy
 • Definiowanie parametrów opisujących środki trwałe
 • Kompletna historia środka trwałego
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji względem dowolnych kryteriów podziału
 • Pełne rozliczenie i kompensaty zakończonych inwentaryzacji
 • Definiowanie szablonów dokumentów i raportów
 • Generowanie raportów analitycznych
 • Zaawansowany import / eksport danych
 • Rozbudowany mechanizm przydzielania praw dostępu
 • Dziennik zdarzeń systemowych
   

ProInwent Corporate jest specjalną wersją systemu ProInwent, którego kompletną funkcjonalność określa klient we współpracy z projektantami systemu. Podstawę wersji dedykowanej stanowi ProInwent Standard lub ProInwent Enterprise w zależności od oczekiwań klienta dotyczących ostatecznej funkcjonalności systemu.

System ProInwent w wersji Corporate przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, których specyfika działalności odbiega od standardowych rozwiązań zaimplementowanych w wersjach Standard oraz Enterprise. Do takich rozwiązań należy zaliczyć specyficzną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa bądź też specyficzne procedury wewnętrzne dotyczące np. ewidencjonowania środków trwałych czy przeprowadzania inwentaryzacji.

Dzięki spotkaniom roboczym poświęconym ustaleniu pełnej specyfikacji funkcjonalnej systemu, klient ma gwarancję, że system w 100% będzie spełniał jego wymagania i oczekiwania.