O firmie | Rozwiązania | Referencje | Kariera |Kontakt
ISP S.A. -> Coffee -> Zamów on-lineZamów COFFEE on-line

Rozpocznij pracę z systemem już teraz

Wybór sposobu rozliczenia, wersji oraz usług dodatkowych
Sposób rozliczenia Pakiet uczestników
Rozliczenie per-user
Wersja systemu Cappuccino
Cappuccino + dodatkowe moduły
Espresso
Usługi dodatkowe Usługa konfiguracji systemu
Wykonanie strony WWW
Administracja stroną WWW
Szablon faktury
Szablon identyfikatorów
White label
Opieka serwisowa Standardowa pomoc techniczna e-mail
Coffee.SLA.Start
Coffee.SLA.Business
Coffee.SLA.Premium

Podsumowanie kosztów:
Wybierz odpowiednie opcje powyżej

Dane zamawiającego:
Nazwa firmy
NIP firmy
Adres firmy
Kod pocztowy
Miasto
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Numer telefonu
Adres e-mail
 

Administratorami danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, pozyskiwanych za pomocą niniejszego serwisu, jest Instytut Studiów Programistycznych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brukselska 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254547, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000 zł, nr NIP 113-259-73-14 (ISP). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ISP jako administratora danych osobowych, w celu sprzedaży towarów i usług , prowadzenia działań marketingowych podejmowanych ISP samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, oraz w celu archiwizacji i prowadzenia analiz gospodarczych.